Schale/pot Nr. 054 -1901mit Goldrand -  Blütenblatt/ Petal

Durchmesser/diameter: 10,3 cm x 5,2 cm hoch/high

Preis/Price: 350,- € plus 10,-  € Versand DSchale/pot Nr. 054 -1903 mit Goldrand - Muster/ Patterns

Durchmesser/diameter: 12,3 cm x 6,3 cm hoch/high

Preis/Price: 350,- € plus 10,-  € Versand D


Schale/pot Nr. 054 -1904 mit Goldrand - modern

Durchmesser/diameter: 12 cm x 6,2 cm hoch/high

Preis/Price: 350,- € plus 10,-  € Versand D


Schale/pot Nr. 054 -1905 mit Goldrand - Blätter/ Leaves

Durchmesser/diameter: 12,5 cm x 6,7 cm hoch/high

Preis/Price: 350,- € plus 10,-  € Versand D


Schale/pot Nr. m054 - Bergahorn

Maße/Size: 20 cm x 15,6 cm x 7 cm

Preis/Price: 350,- € plus 10,-  € Versand D


Schale/pot Nr. m054 - Gingko biloba

Maße/Size: 18,2 cm x 14 cm x 5,8 cm

Preis/Price: 340,- € plus 10,-  € Versand D